FREE4x4 zajmuje się organizacją zlotów, rajdów i wyjazdów turystycznych
dedykowanych głównie posiadaczom Land i Range Roverów

Regulamin

Land Rover Loop 2011 o puchar VB Leasing

Regulamin Land Rover Loop 2011

 

19.04.2011

 

Nazwa: Land Rover Loop (zwana dalej Imprezą)
Organizator: Free4x4 (zwany dalej Organizatorem)
Data: 10-12.06.2011
 
Organizator
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania oraz wynikłe z nich szkody spowodowane oraz poniesione przez uczestników Imprezy lub osoby im towarzyszące.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Imprezie, w sytuacji gdy jego zachowanie jest niezgodne z regulaminem lub gdy zakłóca jej porządek.
 
Uczestnicy
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i komunikatów.
Uczestnik bierze udział w Imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz odpowiada za osoby niepełnoletnie, pozostające pod jego opieką.
Osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie może prowadzić samochodu oraz brać udziału w rajdzie.
Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przeze mnie bądź przez pojazd przeze mnie kierowany.
 
Odwołanie imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku ogłoszenia przez Nadleśnictwo Solec Kujawski niebezpieczeństwa pożarowego oraz ogłoszenia zakazu wejścia/wjazdu do lasu.
 
Samochody
Uczestnicy mogą brać udział w Imprezie sprawnym samochodem marki Land Rover lub quadem przeprawowym. Pojazd musi posiadać ważne: badania techniczne, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC.
Podczas jazdy po wyznaczonej trasie Imprezy obowiązują zasady ruchu drogowego.
Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika.
 
Nagrody, rywalizacja sportowa i kary
Nagrody zostaną przyznane za trzy najlepsze miejsca w klasach sportowej, turystycznej i quad. 
Na klasyfikację ma wpływ suma czasów z prób czasowych (OS-y) oraz ilość zebranych pieczątek (PK) na trasie imprezy. 
W trakcie prób czasowych i jazdy na trasie imprezy sędziowie mogą przyznać kary:
- plus 10 sekund za każde dotknięcie taśmy lub słupka na OS-ie.
- plus 1 minuta za opóźnianie startu – wg. uznania sędziego.
- minus jedna pieczątka lub plus 10 minut za niesportowe zachowanie lub łamanie przepisów ruchu drogowego –wg. uznania sędziego.
- wykluczenie z imprezy za spożywanie alkoholu w trakcie jazdy lub zakłócanie porządku – wg. uznania sędziego.
Podsumowanie wyników i rozdanie nagród nastąpi w sobotę ok. 21.00 po zdaniu kart drogowych i podliczeniu wyników przez Organizatora.
 
Każda startująca w imprezie osoba będzie zobowiązana do podpisania poniższego oświadczenia.
 
Akceptuję warunki Regulaminu Land Rover Loop 2011 i oświadczam, że w Imprezie startuję sprawnym i ubezpieczonym samochodem, z aktualnym badaniem technicznym, a osoba kierująca posiada ważne prawo jazdy.
Podpis:....................................................................
Nr rejestracyjny samochodu: .............................
 
imprezy off-road, rajdy 4x4, land rover, range rover, turystyka alternatywna, wyprawy 4x4, wyprawy off-road, land rover off-road
Szybki kontakt:
Tomek Staniszewski+ 48 607 318 880tomek@free4x4.pl

Copyright [c] 2007-2021 4x4 FREE Off Road Club! All rights reserved.

Projekt i wykonanie: demeco.pl