MySQL Error

Wystąpił błąd podczas łączenia się z serwerem baz danych!
MySQL said: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)